Aarhus SkateScene arbejder for bedre forhold for skateboarding i Aarhus


Det arbejder vi for...

ASS arbejder for at forbedre forholdene for skateboarding i Aarhus og omegn. Vi driver bl.a. ASS Hallen, som er det indendørs samlingsted for Aarhusskatere i vinter-sæsonen. Vi samarbejder med og støtter op om mange lokale og nationale initiativer i Aarhus omkring udbredelse og styrkelse af skateboardkulturen heriblandt Smed-X Games, Skateducate, Skateboardskolen Aarhus, Batiste & Co, SkateDay m. fl. Vores mål er ikke selv at drive alle skateboardrelaterede aktiviteter i Aarhus - men bidrage med vores kompetencer og netværk til at scenen vokser sig så stor og stærk som muligt.

Læs mere

Aarhus SkateScene formål


Foreningens overordnede formål er at danne den bedst mulige ramme for skateboardmiljøet og fællesskabet omkring dette i Aarhus og Østjylland. Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver interesseret. De fysiske rammer skal være et uformelt mødested og aktivitetscenter for børn, unge og voksne i Aarhus, hvor form og struktur afklares gennem debat og dialog. Unge vil hermed opnå, at:

  • Udvikle personlig handlingskompetence
  • Opleve reel indflydelse og medansvar
  • Føle ansvar for egne handlinger
  • Udvikle forståelse og respekt for andres mangfoldighed og kultur
  • Få forståelse for og tro på demokrati

ASS HALLEN

Søren Nymarksvej 6A, 8270 Højbjerg


Ass hallen er en indendørs skatehal i Aarhus bygget og drevet af skateboardere, for skateboardere. Ass Hallen består af to haller hvor den ene primært er fokuseret på street obstacles og den anden bl.a. indeholder en stor mini-rampe.

ÅBNINGSTIDER

Bliv frivillig !

Frivillig i ASS Vil du være med til at forbedre forholdende for skatere i Aarhus, lave arrangementer, bygge nye spots eller være vagt i hallen? Så bliv frivillig i ASS. Vi har altid brug for flere hænder - så hvad enten du gerne vil bygge i hallen, har en fed ide til et spot eller kunne tænke dig at lave bestyrelsesarbejde så mød op på vores generalforsamling eller kontakt os via vores Facebook side